20201217_40-jaar-genderstudies
Veertig jaar denken en doen

Gender

In 2020 viert ‘Tijdschrift voor Genderstudies’ het veertigjarig bestaan. De redactie vroeg een aantal auteurs die begin jaren tachtig al baanbrekende artikelen schreven om terug te kijken op die veertig jaar. Hoe staan we ervoor? Blijken de ideeën van toen nu hopeloos achterhaald? Wat is er in veertig jaar bereikt?

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. In het kader van het veertigjarig bestaan werd in 2020 een jublileumnummer gepubliceerd dat gratis online te lezen is.

Deze avond lichten drie auteurs hun artikel toe waarna een aantal co-referenten, die veertig jaar geleden nog niet konden bevroeden dat ze ooit feminist zouden worden, zullen reageren. Greetje Timmerman kijkt terug op ongewenste intimiteiten op de werkplek en #MeToo, Maaike Meijer gaat na wat het tijdschrift in die veertig jaar over mannelijkheid heeft geschreven en Petra Verdonk vraagt zich af wat de coronacrisis met gender van doen heeft: hebben we iets geleerd? Onder leiding van Jeanne de Bruijn blikken deze drie vooraanstaande wetenschappers terug.

Over de sprekers

Greetje Timmerman is socioloog en als full professor verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Zij heeft diverse grote onderzoeksprojecten geleid, onder andere op het terrein van seksuele intimidatie op het werk (Europese Commissie).

Maaike Meijer is literatuurwetenschapper en emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Zij schrijft over literatuur, populaire cultuur, biografie en feminisme.

Petra Verdonk is psycholoog en werkzaam als UHD bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. In 2007 promoveerde ze met het proefschrift Gender Matters in Medical Education, en in 2017 richtte ze de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid op.

Jeanne de Bruijn (moderator) is emeritus onderzoeker en onder andere hoogleraar genderstudies en sociologie aan de Universiteit Groningen. Ze onderzocht onder meer genderissues als (verborgen) gendermechanismen op het werk.

Gerelateerde programma’s
27 01 21
Under Attack in Central-Eastern Europe
Gender and Sexuality Studies

What are the historical, political, social and cultural sources of the attacks on Gender and Sexuality Studies in Central-Eastern Europe? Are they local or rather fueled by transnational conservative movements? What are possible strategies and solidarities (local and global) to counteract them? This roundtable is part of the ACES lecture series Gender and Sexuality in European (Geo)Politics.

Datum
Woensdag 27 jan 2021 16:30 – 18:00
Locatie
Online
29 09 20
Political Commitments and Practices on the Ground
Gender Inequality in Academia

Gender equality, equal treatment, equal opportunity and non-discrimination are all, formally and in abstract, undisputed objectives. One could say that they are politically so self-evident that no one would openly (dare to) dispute them – at least not in this general and abstract form. However, the reality on the ground is in stark contrast with these proclaimed objectives and commitments.

Datum
Dinsdag 29 sep 2020 17:00 – 18:30
Locatie
Online