Leven in de stad met een beperking

Een sluier van onwetendheid

Waar in het verleden mensen met een functiebeperking veelvuldig werden weggestopt in instellingen of min of meer gescheiden leefden van de samenleving, draaien zij nu steeds meer en zichtbaarder mee in de maatschappij. Maar ondanks de toenemende emancipatie stuiten zij nog steeds op fysieke obstakels en vooroordelen; en het vergt vaak activisme om de barrières te slechten. Vanavond verkennen we de toegankelijkheid van de stad anno 2023. Wordt deze gevormd naar de behoeften van mensen met een beperking, of moeten zij zich aan blijven passen aan de faciliteiten van de stad?

Een functiebeperking omvat iedere aandoening, handicap of beperking die het functioneren in het dagelijks leven kan belemmeren. Beperkingen kunnen mentaal en/of fysiek zijn en sommige zijn zichtbaarder dan anderen. Mensen gebruiken bijvoorbeeld een rolstoel en/of een gehoorapparaat, maar er zijn ook minder zichtbare – maar evenzeer beperkende – aandoeningen als chronische vermoeidheid, depressie of concentratieproblemen. Hoe is het voor iemand met een beperking om te leven in Amsterdam en wat kunnen mensen zonder beperkingen bijdragen aan het samenleven in Amsterdam?

Deze avond gaan experts en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over het leven in de stad met een functiebeperking. Zij zullen het onder meer hebben over hoe we van isolatie naar integratie bewegen en wat de uitdagingen van deze emancipatie zijn; wat de rol van intersectionaliteit is binnen de emancipatiebeweging; hoe mensen met een beperking meer eigenaarschap en autonomie verkrijgen in de stad; en wat er op het gebied van regelgeving en beleid kan veranderen om de toegankelijk van de stad te vergroten.

Over de sprekers

Jiska Ogier is ervaringsprofessional; spreker, workshopleider en adviseur op het gebied van inclusie en de rechten van personen met een Handicap. Tijdens haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden was ze mede-oprichter van stichting Wij Staan Op!, werd ze redactielid bij vakblad Handicap & Recht en deed ervaring op als lobbyist en spreker. Met die ervaring vertaalt ze nu als ondernemer de theoretische rechten uit het VN-verdrag Handicap naar een inclusieve praktijk.

Joyce van der Wegen werkt al jaren aan het verbeteren van mentaal welzijn van jongeren vanuit het onderwijs. In 2017 agendeerde zij psychische problematiek onder studenten vanuit haar rol als bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond en later ging zij aan de slag bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) rondom studentenwelzijn. Joyce is de trekker van het Landelijk Netwerk Studentwelzijn: een platform voor hogescholen en universiteiten om kennis en ervaringen uit te wisselen. Vanuit deze rol spreekt zij welzijnsinitiatieven en organisaties uit het hele land die werken aan studentenwelzijn. Tot slot faciliteert dit expertisecentrum een kennisbank, een online community en een landelijke samenwerking tussen het ministerie, onderwijskoepels en studenten.

Ihab Laachir studeert sinds 2017 aan de UvA en is momenteel met een dubbele opleiding bezig: Economie & Bedrijfseconomie en Politicologie. Hij zet zich in voor een betere toegankelijkheid en meer inclusie in het onderwijs en in de stad Amsterdam. Ihab is betrokken geweest bij diversiteitswerkzaamheden voor zowel de faculteiten FEB als FMG aan de Universiteit van Amsterdam en zal vanaf volgend academiejaar in de studentenraad zitten. Zijn inzet vloeit ook uit in de politieke partij Volt, Cliëntenbelang Amsterdam en diverse andere partijen. Onlangs verscheen een Folia-artikel waar Ihab vertelt over de toegankelijkheid van het onderwijs.

Maurits Huijbrechtse is masterstudent Militaire geschiedenis aan de UvA en student-assistent bij UvA IDEAs. Naast zijn werk en studie bij de UvA is hij een van de oprichters van Accessible Academia, een collectief dat zich inzet voor een toegankelijke academische wereld voor studenten en medewerkers met een handicap.

Machiel Keestra (moderator) is Central Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam sinds februari 2022 en als zodanig betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitsbeleid van de UvA. Tussen 2019-2022 was hij Diversity Officer aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie, waarbij hij o.a. samenwerkte met de Werkgroep Beperkingen & Chronische Aandoeningen. Daarnaast is hij filosoof aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA.

Gerelateerde programma’s
21 11 23
Double Book Launch with Carolyn Birdsall and Elodie A. Roy
Sonic Objects of Desire?

In contemporary culture, outdated ideas persist about sound media, such as radio, as being for the ears only. Yet sound media cultures have also variously engaged vision, touch, smell, and taste. This event will focus on the cross-sensory and material qualities of sound media by a double book launch of new books in Media Studies by Carolyn Birdsall and Elodie A. Roy.

Datum
Dinsdag 21 nov 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25
22 05 23
Lezing over de opera Maria Stuarda
Geschiedenis en de fictie van het nationalisme

In Donizetti’s opera Maria Stuarda staat de machtsstrijd tussen Mary Stuart en Elizabeth I centraal. Hoewel de koninginnen elkaar in werkelijkheid nooit ontmoet hebben, is door kunstenaars over een mogelijke ontmoeting tussen de twee maar al te vaak gefantaseerd. In deze lezing bespreekt Krisztina Lajosi-Moore hoe de fascinatie voor deze historische gebeurtenis is gebruikt voor het creëren van een nationale identiteit.

Datum
Maandag 22 mei 2023 20:00 uur
Locatie
Nationale Opera & Ballet
11 05 23
Amsterdam German Studies Lecture
Living in a Vortex: On Writing World History at a Time of Globalisation Blues

The glory days of globalisation are over. After the sobering experiences of the last few years, little remains of the faith that growing international exchange will foster mutual understanding and cooperation. At the same, the environmental crisis makes it ever more important to think on a global scale. Pollution knows no borders, and the same holds true for erosion, loss of biodiversity, climate change and other issues at the interface of man and the natural world. The predicament of our times urges a new type of world history. In his Amsterdam German Studies Lecture, Frank Uekötter offers a novel approach.

Datum
Donderdag 11 mei 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25