Privacybeleid

In dit Privacy statement staat beschreven hoe Academisch-cultureel podium SPUI25 (hierna: “SPUI25”, “wij” of “ons”) persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van contact met bezoekers.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2021.

1. Over SPUI25

SPUI25 is voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat SPUI25 beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. SPUI is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

SPUI25 is gevestigd aan het Spui 25-27, 1012 WX te Amsterdam. Ons postadres is Spui 21 -HB 5 1.01, 1012 WX Amsterdam. Met vragen kun je een e-mail sturen naar spui25@uva.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Via een bezoek aan de website verwerken wij persoonsgegevens van jou. Voor een deel zijn dat gegevens die je zelf invult via de website (bijv. via aanmeldformulieren). Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Andere gegevens bewaren we om in contact met je te kunnen blijven.

De persoonsgegevens die bezoekers zelf kunnen opgeven zijn onder meer:

 • naam, e-mailadres, adres, woonplaats
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geslacht, opleidingsniveau;
 • Interessegebieden/onderwerpvoorkeuren (zoals bètaonderwerpen of geesteswetenschappelijk)
 • Informatie over bijeenkomsten waarbij jij aanwezig bent geweest;

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens in verband met het contact heeft – meer specifiek – betrekking op de volgende doelen:

 • Bijhouden van aanmeldlijsten voor bijeenkomsten (versturen van bevestigingen/reminders/wijzigingen);
 • Contact houden met onze bezoekers;
 • Bieden van dienstverlening, zoals bijvoorbeeld netwerk- en kennisbijeenkomsten;
 • Informeren over relevante bijeenkomsten, ontwikkelingen van SPUI25 en ontwikkelingen specifiek binnen jouw vak-/interessegebied;
 • Door middel van een profiel aanmaken kunnen bezoekers makkelijker bijeenkomsten opslaan en zich aan en af te melden.

4. Op welke grondslag is de verwerking gebaseerd?

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van het contact met bezoekers van SPUI25 is dat de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en in sommige gevallen toestemming als wij u daar specifiek om vragen.

Wanneer je geen contact meer wenst dan verwijderen wij jouw contactgegevens.

5. Nieuwsbrieven

Wij willen jou graag op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot  SPUI25. Verder nodigen we je graag uit voor evenementen en speciale bijeenkomsten die we organiseren. Dit doen wij via e-mail. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

6. Aan wie verstrekt de UvA persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoekers. Voor sommige doorgiften moeten wij jouw toestemming vragen. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of post bezorgt.

7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor geldt, verwijderen we op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken. Mocht je willen dat wij je gegevens eerder verwijderen, dien dan een verzoek in via onderstaande contactgegevens.

9. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je deze stellen via spui25@uva.nl. Wij helpen je graag verder.

Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek voor kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten; en
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens.

Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via spui25@uva.nl.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.