Teaching & Learning Centre (TLC)

Het UvA Teaching & Learning Centre (TLC) is een netwerk dat in co-creatie werkt aan het ondersteunen van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie, professionalisering en kennisdeling. Het TLC-netwerk bestaat uit zeven facultaire teams en een algemeen team binnen de Universiteit van Amsterdam.