Biografie
2021_Roos-osse

Roos Osse

Redactielid SPUI25 in Spe

Naast de bachelor Psychologie volg ik een minor Filosofie aan de UvA, hiervoor ben ik een jaar student geweest bij De Bildung Academie. Graag volg ik spontane vragen en lees ik boeken. De boeken van Paul Verhaeghe hebben mij in het bijzonder geïnspireerd. Als programmamaker bij SPUI25 wil ik de vertaalslag maken van maatschappelijke structuren, gebeurtenissen en kennis naar de ervaring en vorming van het individu. Hoe verhouden wij ons intern tot de informatie die ons wordt aangereikt? Eerlijk: hoe dichtbij laten wij iets komen? Ik hoop interesses te gaan materialiseren in interessante programma’s bij SPUI25.