Biografie

Marjolein Lanzing

Marjolein Lanzing is assistent-professor in de filosofie van technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze bestudeert de ethische en politieke invloed van nieuwe technologieën en hoe deze in verband staan met ons zelfbegrip en onze sociale relaties. Hiernaast is ze bestuurslid bij Bits of Freedom, een stichting die zich inzet voor digitale burgerrechten.