Biografie
Luuk Esser

Luuk Esser

Luuk Esser is als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Hij promoveerde op de strafbaarstelling van mensenhandel op 25 september 2019 aan de Universiteit Leiden.