Biografie

Jitze de Vries

Master student Cultural Analysis

Op wat voor manieren geeft de mens betekenis aan de wereld om zich heen? En hoe neemt diens medemens die betekenis weer tot zich? Twee vragen die leidend zijn in mijn master Cultural Analysis, en die ook leidend zullen zijn in mijn plannen bij SPUI25 in Spe. Als zelfbenoemd cultuurjunkie stort ik mij graag op het analyseren van literatuur, film, muziek en overige, maar daarnaast reikt mijn interesse ook verder op het gebied van politieke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ik ben in mijn studie en op persoonlijk vlak vooral geïnteresseerd in de vraag wat onze huidige tijd karakteriseert. Hoe zullen wij in de toekomst terugkijken op de maatschappij van nu? En wat voor rol zal kunst hierin spelen? Dit en meer hoop ik via publiek-maatschappelijk debat en kennisuitwisseling bij SPUI25 in spe te onderzoeken.