Biografie

Jetske Brouwer

Programmamaker bij SPUI25

Jetske Brouwer is sinds de lente van 2019 programmamaker bij SPUI25. Zij studeerde filosofie en (ideeën)geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, SciencesPo Grenoble en de University of London (UCL/QMUL).

Naast haar werk voor SPUI25 is zij redacteur bij De Nederlandse Boekengids en freelance eindredacteur en proefcorrector, voor onder meer De Groene Amsterdammer.

Contact:
J.S.Brouwer@uva.nl
06 34091923