Biografie

Frans Blom

Frans Blom promoveerde op het werk van Constantijn Huygens en doceert historische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert nationaal en internationaal over de geschiedenis van Amsterdam als creatieve stad in een Europese context. Enkele jaren geleden bracht hij het tot dan toe onontgonnen archief van Emile Pimentel, geschonken door diens kinderen vanuit Tel Aviv, onder bij de Bijzondere Collecties van de UvA.

foto: Tessa Posthuma de Boer