Biografie

Bart Wallet

Bart Wallet is hoogleraar Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is redactielid van de European Journal of Jewish Studies, mede-hoofdredacteur van Studia Rosenthaliana en bestuurslid van de European Association of Jewish Studies. Hij is een van de redacteurs en auteurs van de Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 2017).