Disclaimer

Deze website valt onder beheer van de SPUI25. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna het ‘spui25.nl’) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

Spui25.nl wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. SPUI25 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van spui25.nl. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het spui25.nl contact met ons op te nemen via het e-mailadres spui25@uva.nl.

Aansprakelijkheid

SPUI25 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het spui25.nl of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het spui25.nl worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van spui25.nl. SPUI25 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht

Op het UvAweb afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij SPUI25 of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het SPUI25.

Door bezoekers van het SPUI25 ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de SPUI25 of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van SPUI25.nl.

Het is de gebruiker van spui25.nl niet toegestaan de inhoud van het spui25.nl te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SPUI25 of een van de gelieerde instellingen