20210302-Openbaar-bestuur-en-media
Boom Bestuurskunde. Sebastian Hages
over de rol van media in het openbaar bestuur

Media zijn onmisbaar

Welke rol speelde mediaberichtgeving bij de afschaffing van het Kinderpardon? Had de socialmediadiscussie over dierenleed in de Oostvaardersplassen effect op het handelen van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland? En moeten publieke organisaties zoals de Belastingdienst zich druk maken om hun reputatie, of is dat alleen iets voor commerciële bedrijven?

Media spelen een belangrijke rol in onze beeldvorming van maatschappelijke vraagstukken en het handelen van publieke organisaties. Naast journalistieke media is daarin sinds kort ook een rol weggelegd voor social media. Die berichtgeving van social media brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. Nieuwsmedia oefenen invloed uit op het openbaar bestuur en publieke organisaties maken zelf strategisch gebruik van media.  In dit programma buigen we ons over de democratische functies van media in het openbaar bestuur. Hierbij richten we specifiek de aandacht op een urgente, actuele ontwikkeling: de verschraling van het media-aanbod op het lokaal- bestuurlijke niveau – juist nu lokale overheden er belangrijke verantwoordelijkheden bij hebben gekregen. In het debat bespreken we de stand van zaken, wat dit betekent voor het openbaar bestuur en dragen we potentiële nieuwe oplossingen aan.

Over de sprekers

Rianne Dekker is universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar agendasetting en framing van journalistieke en sociale media in beleidsprocessen

Sandra Jacobs is universitair docent Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar strategische communicatie en de interactie tussen publieke organisaties en de nieuwsmedia, en de constructie van publieke debatten.

Huri Sahin is regio-accounthouder Zuid-Holland bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur schreef ze mee aan het advies ‘Lokale media: niet te missen’.

Bort Koelewijn is burgemeester van de gemeente Kampen en voorzitter van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Moderator: Joris Bekkers

Gerelateerde programma’s
25 11 19
Van tekentafel tot praktijk
De politiek van kinderopvang

Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Datum
Maandag 25 nov 2019 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
19 03 13
De toekomst van de sociale media

Sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) bestaan nog geen tien jaar, maar beheersen inmiddels ons sociale leven. Hoogleraar mediastudies José van Dijck presenteert haar nieuwe boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media (Oxford University Press, 2013) en gaat erover in gesprek met Marc Hijink, Anne Helmond en Joris van Hoboken. Frank van Vree ontvangt het eerste exemplaar. Gespreksleider: Thomas Poell.

Datum
Dinsdag 19 mrt 2013 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25