Amsterdamse Universiteits-Vereniging

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam. Zij wil de band versterken tussen alumni onderling en tussen alumni en de wetenschapsbeoefening aan de universiteit. 

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam. Zij wil de band versterken tussen alumni onderling en tussen alumni en de wetenschapsbeoefening aan de universiteit.

De vereniging telt ruim achtduizend leden en tientallen kringen op het gebied van opleiding, faculteit of gemeenschappelijke achtergrond.

De AUV is een van de vier founding fathers van SPUI25. Via programma’s bij SPUI25 kunnen alumni bijblijven en ontwikkelingen volgen op hun eigen vakgebied en andere wetenschapsgebieden.

De verschillende AUV-kringen dragen zelf ideeën aan voor mooie publieksprogramma’s, wat resulteert in een keur aan onderwerpen. Denk ter illustratie aan het programma  Wonen in het Stedelijk van de Kring Kunstgeschiedenis naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Van Thonet tot Dutch Design: 125 jaar wonen in het Stedelijk Museum’, waarin kunsthistorici en conservatoren hun licht lieten schijnen op de vraag wat een meubelstuk tot een kunstwerk maakt. Of het programma over ‘de archeologie van de archeologie in Troje’ van de Kring Antieke Cultuur over de opgravingen in Troje. Met de kring Andragologie en Sociologie onderzochten we waarom sommige wetenschappelijke disciplines niet slagen, en andere wel.

 

partner content